< Partijen

SP

Kandidaten:

1. Fenna Feenstra

2. Jacob van der Hoek

3. Renny van der Heide

4. Pieter Kraaima

5. Machiel Aarten

Vervolg kandidatenlijst

Website:

fryslan.sp.nl

Profiel lijsttrekker:

fenna-sp

Fenna Feenstra in de wijk Noorderhoek. Foto Niels Westra

 

Wie?

Fenna Feenstra, 44 jaar uit Sneek, getrouwd en twee kinderen

Partij:

SP

Muziek:

Changes van David Bowie

Inspirerende persoon:

Nikola Tesla

Boek:

De Shockdoctrine, van Naomi Klein

Auto:

geen

Tv-programma:

VPRO Tegenlicht

Hobby:

Fietsen

Waar wilt u op de foto en waarom?

,,Noorderhoek, Sneek. In deze wijk hebben we veel actie gevoerd tegen verkrotting en achterstallig onderhoud van woningen. Iedereen moet veilig en betaalbaar kunnen wonen.”

Taken?

,,Docent opleiding sensor technologie (hbo), lid medezeggenschapsraad van het Instituut voor Engineering en statenlid voor SP.’’

Waarom bent u politica?

,,Als ik onrecht zie, kan ik niet wegkijken, maar wil ik dat bestrijden. Dat doe ik met acties op straat en met politiek in de raad.’’

Uw loopbaan in uw partij:

,,Sinds 2002 actief, voorzitter SP SúdwestFryslân, regiovertegenwoordiger in het landelijk partijbestuur, kandidaat voor Europees Parlement, statenlid en lijsttrekker voor provinciale verkiezingen.’’

Uw favoriete coalitiepartij:

,,Alle partijen aan de sociale kant van het spectrum.’’

Politieke hoogte-en dieptepunt:

,,Hoogtepunt: Door actie van de SP met bewoners van een sloopflat hebben we voorkomen dat gezinnen op straat kwamen te staan. Dieptepunt: Wij hebben CDA en PvdA niet kunnen overtuigen dat de provincie het sociaal beleid niet mag afschaffen.’’

Noem twee dingen die u de kiezer belooft:

,,Armoedebestrijding en fors inzetten naar een fossiele brandstoffenvrije provincie.’’

Het lastigste dossier:

,,Landbouw. Het blijkt elke keer weer moeilijk om de landbouw richting meer duurzaamheid te bewegen.’’

Hoeveel geld mag de provincie de komende vier jaar maximaal bijdragen aan:

– Culturele Hoofdstad: ,,Niet meer dan de 11 miljoen waar we al aan vast zitten.’’

– Een universiteit in Leeuwarden: ,,Maximaal 2 miljoen euro.’’

– Holwerd aan Zee: ,,Dat kan ik nu nog niet beantwoorden.’’

Moet provinciaal geld naar sociaal beleid?

,,Als provincie mag je niet wegkijken van armoede als je zelf rijk bent, maar moet je de economische malaise opvangen door ten minste het sociale vangnet op peil te houden.’’

Als Friesland opnieuw méér windenergie moet realiseren, dan:

,,Zal mijn partij daar wel aan meewerken, op voorwaarde dat de opbrengsten geherinvesteerd worden in Friese dorpen en wijken. Molens mogen waar draagvlak is, zoals dorpsmolens en locaties uit Fryslan foar de Wyn, behalve de Sédyk Harlingen.’’

SP tweets