< Partijen

PVV

Kandidaten:

1. Max Aardema

2. Cees Riezebos

3. Harrie Graansma

4. Pier Visser

5. Erna Cohen

Vervolg kandidatenlijst

Website:

www.pvvfryslan.com

Profiel lijsttrekker:

Max Aardema in de Statenzaal van het Provinsjehûs. Foto Niels Westra

Max Aardema in de Statenzaal van het Provinsjehûs. Foto Niels Westra

Wie?

Max Aardema, 52 jaar, Drachten, samenwonend

Partij:

PVV

Muziek:

Radio Ga Ga, Queen

Meest inspirerende persoon:

Pim Fortuyn

Boek:

Kardinaal van het Kremlin, Tom Clancy

Auto:

Ford Mondeo

Tv-programma:

Divorce

Hobby:

Modeltreinen

Waar wilt u op de foto en waarom?

In de Statenzaal van het Provinsjehûs in Fryslân, omdat het daar moet gebeuren.’’

Taken?

,,Ik werk bij de politie Noord-Nederland en ben adviseur luchtvaartcentrum Drachten.’’

Waarom bent u politicus?

,,Omdat gezegd moet worden wat veel mensen denken: It moat oars!’’

Uw loopbaan in uw partij:

,,Ik ben lid sinds 2010 en ben vrijwilliger, posterplakker, statenlid en fractievoorzitter.’’

Uw favoriete coalitiepartij:

Geen concreet antwoord.

Politieke hoogte-en dieptepunt:

,,Hoogtepunt: In 2011 van nul naar vier zetels in de Staten. Dieptepunt: dat de politiek de plaatsing van windmolens doordramt, ondanks de stem van het volk.’’

Noem twee dingen die u de kiezer belooft:

,,We strijden tegen plaatsing van windmolens en voor meer werkgelegenheid.’’

Lastigste dossier:

,,De strijd tegen windparken, omdat bij veel mensen het beeld heerst dat windenergie goed is, terwijl de feiten dit tegenspreken.’’

Hoeveel geld mag de provincie de komende vier jaar maximaal bijdragen aan:

– Culturele Hoofdstad: Nul euro

– Een universiteit in Leeuwarden: ,,Zelfs als dit in de tientallen miljoenen euro’s loopt, willen wij dit steunen.’’

– Holwerd aan Zee: ,,Geen exact bedrag.’’

Moet er provinciaal geld naar sociaal beleid?

,,Ja, maar alleen tijdens een overgangstermijn.’’

Als Friesland opnieuw méér windenergie moet realiseren, dan:

,,Zal mijn partij daar niet aan meewerken. Geen molens op het Friese land, in het IJsselmeer of langs de Afsluitdijk. De PVV staat best open voor alternatieve energiebronnen, maar windenergie hoort daar niet bij. De molens draaien vooral op subsidie en niet op wind.’’

PVV tweets