< Partijen

Partij voor de Dieren

Kandidaten:

1. Rinie van der Zanden

2. Annemarie van Gelder

3. Vincent van Heuven

4. Lyde Bander

5. Theo Scheper

Vervolg kandidatenlijst

Website:

afdelingfriesland.partijvoordedieren.nl

Profiel lijsttrekker:

rinievanderzanden

Rinie van der Zanden op de biologische veehouderij van Jan Brandsma in Drachtstercompagnie, waar ,,de dieren naar hun natuurlijke aard mogen leven en grazen in de wei’’. Foto Niels Westra

 

Wie?

Rinie van der Zanden, 65 jaar, met pensioen), Reitsum, gehuwd, twee kinderen, twee kleinkinderen.

Partij:

Partij voor de Dieren

Muziek:

Bohemian Rhapsody van Queen

Meest inspirerende persoon:

Nelson Mandela

Boek:

Een nieuwe aarde van Eckhart Tolle

Auto:

Volvo op gas uit 1994

Tv-programma:

natuurprogramma’s

Hobby:

tuinieren, uiteraard zonder gif, en de slakken breng ik naar de composthoop.

Waar wilt u op de foto en waarom?

,,Bij een koe met hoorns (want die heeft een koe immers niet voor niets) in de potstal van Jan Brandsma in Drachtstercompagnie. Omdat de biologische landbouw de meest duurzame vorm van ecologische landbouw is. Met respect voor de aarde en de dieren, die naar hun natuurlijke aard mogen leven en grazen in de wei. Er is op die manier dus ook een boterham te verdienen.’’

Taken?

,,Tot 2014 was ik zes jaar op vrijwillige basis werkzaam als secretaris bij de Familieraad van GGZ Friesland en even zoveel jaar als secretaris van het bestuur van Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg in Noordoost Friesland.’’ Waarom bent u politica? ,,Omdat het hoog tijd wordt dat wat het meest kwetsbaar is, namelijk de dieren, de natuur en het milieu, die zelf geen stem kunnen verheffen, via mij een stem krijgen in de Friese politiek.’’

Uw loopbaan in uw partij:

,,In 2006 werd ik lid. Ik ben direct begonnen als posterplakker. In 2007 ben ik lid geworden van de provinciale werkgroep, sinds die tijd ben ik campagnevrijwilliger. Inmiddels ben ik drie jaar lid (vicevoorzitter) van het provinciale afdelingsbestuur.’’

Uw favoriete coalitiepartij:

,,Realisme noodzaakt mij bescheiden te zijn. Wij sluiten op voorhand geen enkele partij uit voor samenwerking. Wij beoordelen eventuele samenwerking inhoudelijk, en niet op de politieke waan van de dag.’’

Politieke hoogte-en dieptepunt:

,,Dat ik lijsttrekker geworden ben had ik een jaar geleden niet kunnen bedenken. En nu vind ik dat top! Een dieptepunt zou zijn als we niet in de staten komen met ten minste één zetel.’’

Noem twee dingen die u de kiezer belooft:

,,Ik zal de stem van de dieren, de natuur en het milieu laten horen. En ik ga proberen een eind te maken aan de voor burgers ondoorzichtige greep van de LTO op de provinciale politiek.’’

Het lastigste dossier:

,,Het landbouwdossier. De Partij voor de Dieren staat voor een kleinschalige, op ecologische principes gebaseerde landbouw en veeteelt met weidegang voor alle dieren. Dit staat lijnrecht tegenover het huidige systeem, dat vooral stuurt op productieverhoging en kostenverlaging met minachting voor dieren, natuur, milieu en burgers. De financiële lusten van dit systeem zijn voor de landbouwsector en de financiële lasten voor de burger, zonder dat deze het eigenlijk weet en dus beseft.’’

Hoeveel geld mag de provincie de komende vier jaar maximaal bijdragen aan:

– Culturele Hoofdstad: Geen concreet antwoord

Een universiteit in Leeuwarden: Geen concreet antwoord

– Holwerd aan Zee: Geen concreet antwoord

Moet er provinciaal geld naar sociaal beleid?

,,Iedereen moet kunnen rekenen op een sociaal vangnet. Het Rijk heeft dit naar de gemeenten geschoven zonder passend budget en middelen. Als mensen daardoor niet de nodige hulp krijgen moet de provincie bijspringen.’’

Als Friesland opnieuw méér windenergie moet realiseren, dan:

,,Wil mijn partij wel meewerken zolang nog niet voldoende andere duurzame vormen uitontwikkeld en voorhanden zijn. De formule van de dorpsmolen zoals van Reduzum mag wat ons betreft over de hele provincie uitgerold worden, maar niet in natuur-of weidevogelkerngebieden.’’

Partij voor de Dieren tweets