< Partijen

PvdA

Kandidaten:

1. Jannewietske de Vries

2. Hans Konst

3. Remco van Maurik

4. Roel de Jong

5. Hetty Janssen

Vervolg kandidatenlijst

Website:

friesland.pvda.nl

Profiel lijsttrekker:

Jannewietske de Vries in haar geliefde Grou. Foto Niels Westra

Jannewietske de Vries in haar geliefde Grou. Foto Niels Westra

Wie?

Jannewietske de Vries, 53 jaar, relatie met Henk Deinum, woont in Raerd met heit Bareld en nichtje Arianne onder hetzelfde dak.

Partij:

PvdA

Muziek:

Where You’re From van When We Are Wild

Meest inspirerende persoon:

Piter Jelles Troelstra

Boek:

Bonita Avenue van Peter Buwalda

Auto:

Audi A2 uit 2002

Televisieprogramma:

Boer Zoekt Vrouw

Hobby:

Schaatsen op natuurijs! Nog altijd trots op ‘it krúske’ van de Elfstedentocht 1997.

Waar wilt u op de foto en waarom?

,,Grou. Daar kom ik vandaan. En daar aan het water ligt de oorsprong van mijn liefde voor Fryslân.’’

Taken:

,,Ik heb het voorrecht om gedeputeerde te zijn van de provincie Fryslân.’’

Waarom bent u politica?

,,Ik wil mijn optimisme en geloof in de kracht van Fryslân inzetten om onze provincie sterker, mooier en slimmer te maken. Daarvoor wil ik als politicus altijd het JA laten klinken!’’

Uw loopbaan in uw partij:

,,Ik ben vijf jaar raadslid geweest in Boarnsterhim (1990-1995) en sinds acht jaar met veel genoegen gedeputeerde van Fryslân.’’

Uw favoriete coalitiepartner:

,,Elke partij die, net als de PvdA, duidelijk JA zegt als het gaat om investeren in werk, onderwijs, innovatie en een ‘iepen mienskip’; een samenleving van verbinding, waarin iedereen mee kan doen.’’

Politieke hoogte-en dieptepunt:

,,Absoluut hoogtepunt 6 september 2013: de uitverkiezing tot Culturele Hoofdstad van Europa in 2018. En jammerlijk dieptepunt: de confrontatie met het reactionaire cynisme rondom Culturele Hoofdstad.’’

Noem twee dingen die u de kiezer belooft:

,,Investeren in banen voor nu en voor de toekomst. En investeren in het onderwijs van de 21ste eeuw: van peuter tot promovendus.’’

Lastigste dossier:

,,Onze partij wil de ambitieuze investeringsagenda doorzetten. Veel andere partijen willen bezuinigen en daarmee de ingezette groei remmen.’’

Hoeveel geld mag de provincie de komende vier jaar maximaal bijdragen aan:

– Culturele Hoofdstad: ,,11 miljoen euro, zoals in het bidbook afgesproken en opgenomen in de begroting.’’

– Een universiteit in Leeuwarden: ,,25 miljoen euro.’’

– Holwerd aan Zee: ,,10 miljoen, afhankelijk van het tempo en de business case.’’

Moet er provinciaal geld naar sociaal beleid?

,,De provincie heeft aanvullende taken aan de directe zorgtaken van de gemeenten. De PvdA zet hierbij in op voldoende passende woningen en zorg dichtbij in combinatie met werkgelegenheid.’’

Als Friesland opnieuw méér windenergie moet realiseren, dan:

,,Dan zal mijn partij daar niet aan meewerken. De PvdA is vóór duurzame energie, maar voor nog meer windmolens in Fryslân is geen plek.’’

PvdA tweets