< Partijen

GrienLinks

Kandidaten:

1. Retze van der Honing

2. Corrie Dam

3. Ralph de Graaf

4.  Petra Vlutters

5. Jan Atze Nicolai

Vervolg kandidatenlijst

Website:

www.grienlinks.nl

Profiel lijsttrekker:

retzevdhoning

Retze van der Honing (GrienLinks) schildert in De Deelen. Foto Niels Westra

Wie?

Retze van der Honing, 51 jaar, twee kinderen en een kleinkind

Partij:

GrienLinks

Muziek:

Four seasons, Vivaldi

Inspirerende persoon:

Nelson Mandela

Boek:

Handboek sterrenkunde van Govert Schilling (alles omvattend en toch lekker gemakkelijk)

Auto:

,,Ik rijd in een auto van een overbekend Italiaans merk.’’

Tv-programma:

Het journaal

Hobby:

Schilderen

Waar wilt u op de foto en waarom?

,,In De Deelen. Ik heb veel binding met dit gebied. Mijn pake heeft vroeger gewerkt bij de veenafgravingen. Mijn vader is er verstrooid. Nu is het een schilderachtig natuurgebied dat we voor Friesland moeten behouden.’’

Taken?

,,Leidinggevende personeelszakenzaken, freelance webdesigner en personeelsadviseur.’’

Waarom bent u politicus?

,,Eerlijk delen en gelijke kansen voor iedereen. Toegang tot goed onderwijs en betaalbare hoogwaardige zorg. Een gastvrije samenleving, schone energie en een rijke natuur.’’

Uw loopbaan in uw partij:

,,Lid sinds de oprichting van GroenLinks in 1990. Was acht jaar fractievoorzitter in de gemeenteraad van Heerenveen, lid van de stichting fractieondersteuning GrienLinks en nu fractievoorzitter van GrienLinks in de provincialestaten.’’

Uw favoriete coalitiepartij:

,,De SP en in tweede instantie de PvdA.’’

Politiek hoogte-en dieptepunt:

,,Het hoogtepunt was voor mij dat het initiatiefvoorstel van Grienlinks werd aanvaard dat Friesland een gentechvrije provincie is. Een dieptepunt vormde de halfbakken besluitvorming over de windenergie.’’

Noem twee dingen die u de kiezer belooft:

,,Vijftigduizend huurwoningen worden voorzien van zonnepanelen. Blijvende ondersteuning voor sociale organisaties als FSU, COC, Tûmba en Zorgbelang.’’

Het lastigste dossier:

,,Het behoud van het Friese landschap en bewaren van het veenweide gebied, zodat de veelheid aan planten en dieren, waaronder weidevogels, voor Friesland bewaard blijven. Te weinig partijen willen hier met GrienLinks in investeren.’’

Hoeveel geld mag de provincie de komende vier jaar maximaal bijdragen aan:

-Culturele Hoofdstad: ,,Het bedrag dat nu in de begroting is opgenomen: 11 miljoen euro.’’

-Een universiteit in Leeuwarden: ,,Wij hebben veel geld over voor masteropleidingen. Een veelvoud van het huidige budget is nodig. Voor de periode 2010-2015 ging het om 16,4 miljoen euro.’’

-Holwerd aan Zee: ,,Geen exact bedrag’’

Moet er provinciaal geld naar sociaal beleid?

,,Ja. GrienLinks staat voor een sterk sociaal beleid en komt op voor de mensen die steun nodig hebben. Ook op provinciaal niveau. PvdA, CDA en FNP hebben het sociale beleid voor Friesland afgeschaft. GrienLinks wil dit herstellen.’’

Als Friesland opnieuw méér windenergie moet realiseren, dan:

,,Zal mijn partij alleen meewerken als de omwonenden direct mee profiteren van de opbrengsten van de molens. De locaties moeten we afspreken met de omwonenden die mee profiteren, volgens de aanpak van Fryslân Foar de Wyn. Verder kiezen we voor industrieterreinen en langs snelwegen.’’

GrienLinks tweets