< Partijen

D66

Kandidaten:

1. Margreet Mulder

2. Mark de Roo

3. Marieke Vellinga-Beemsterboer

4. Maaike Kuik

5. Bouwe Schroor

Vervolg kandidatenlijst

Website:

friesland.d66.nl

Profiel lijsttrekker:

margreetmulder

Margreet Mulder bij het Fries Museum. Foto Hoge Noorden/Jacob van Essen

 

Wie?

Margreet Mulder, 60 jaar, Heerenveen. Een zoon, 25 jaar.

Partij:

D66

Muziek:

Gnossiennes Gymnopédies van Erik Satie, uitgevoerd door Reinbert de Leeuw

Inspirerende persoon:

Els Borst

Boek:

Een verhaal van liefde en duisternis van Amos Oz

Auto:

Skoda Citygo

Tv-programma:

Zomergasten

Hobby:

hardlopen: vaart maken, kop in de wind en blik op de horizon

Waar wilt u op de foto en waarom?

,,Het Fries Museum. In het nieuwe logo lichten de letters ‘US’ op. Daarmee is in één oogopslag duidelijk dat geschiedenis, kunst en cultuur onlosmakelijk met ons verbonden zijn. Dat is precies wat ik vind.’’

Taken?

,,Ik ben zzp’er (kunst en coaching). Verder ben ik voorzitter van de Stichting de Heerenveense School en buurtbemiddelaar en doe ik vrijwilligerswerk bij diverse non-profit nstellingen, waaronder het Hospice in Heerenveen.’’

Waarom bent u politica?

,,Politiek gaat over leefomstandigheden. Daar wil ik graag een stem in hebben.’’

Uw loopbaan in uw partij:

,,Voorheen gemeenteraadslid Heerenveen, secretaris politiek regiobestuur en voorzitter D66 Heerenveen. Sinds april 2014 statenlid, sinds september lijsttrekker en fractievoorzitter van D66 Fryslân.’’

Favoriete coalitiepartij:

,,We staan open voor samenwerking met alle partijen, met uitzondering van de PVV.’’

Politieke hoogte-en dieptepunt:

,,Hoogtepunt: dat onze motie om de Rede van Fryslân voor alle inwoners van de provincie toegankelijk te maken is aangenomen.

Dieptepunt: de besluitvorming over de windmolens in de provincie.’’

Noem twee dingen die u de kiezer belooft:

,,Meer kans op werk door aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt en investeren in innovatie voor het MKB. Samen met bewoners werken aan een samenhangend plan voor alle mogelijke vormen van duurzame energie.’’

Het lastigste dossier:

,,Inspraak van burgers voorafgaand aan het besluitvormingsproces bij belangrijke dossiers. Dat is lastig omdat dit om een cultuuromslag vraagt.’’

Hoeveel geld mag de provincie de komende vier jaar maximaal bijdragen aan:

– Culturele Hoofdstad: ,,De provincie heeft daar al geld voor gereserveerd. Als dat meer moet worden, hangt onze instemming af van nut en noodzaak.’’

– Een universiteit in Leeuwarden: ,,Dat hangt af van de concrete plannen. Die zijn nog niet bekend.

– Holwerd aan Zee: Idem.

– Moet provinciaal geld naar sociaal beleid? ,,In beginsel niet. Het rijk en de gemeenten zijn hiervoor verantwoordelijk. Wij gaan ervan uit dat ze hun taak serieus nemen.’’

Als Friesland opnieuw méér windenergie moet realiseren, dan:

,,Onze medewerking wordt bepaald door de inhoud van een samenhangend plan voor alle mogelijke vormen van duurzame energie. De keuze van locaties hangt daarvan af.’’

D66 tweets