< Partijen

ChristenUnie

Kandidaten:

1. Anja Haga

2. Wiebo de Vries

3. Ynze de Boer

4. Richard Klerks

5. Reitze Douma

Vervolg kandidatenlijst

Website:

fryslan.christenunie.nl

Profiel lijsttrekker:

anjahaga

Anja Haga op het station in Leeuwarden. Foto Niels Westra

 

Wie:

Anja Haga, 38 jaar, Dokkum, zestien jaar getrouwd, geen kinderen.

Partij:

ChristenUnie

Muziek:

Matthäus Passion, Bach

Meest inspirerende persoon:

Jezus

Boek:

Doelgericht leven, Rick Warren

Auto:

AudiA3

Televisieprogramma:

Jojanneke in de prostitutie

Hobby:

Wandelreizen en het trainen daarvoor

Waar wilt u op de foto en waarom?

,,Station Leeuwarden. Ik heb me heel hard gemaakt voor betere bereikbaarheid van Fryslân met het openbaar vervoer en blijf dat ook doen.’’

Taken:

,,Fractievoorzitter statenfractie ChristenUnie, Adviseur Bestuurders Bestuurdersvereniging ChristenUnie, lid Raden van Toezicht van Zorgbelang Fryslân World Servants Nederland.

Waarom bent u politicus:

,,Het geloof in Jezus Christus wil ik handen en voeten geven in het dagelijks leven. Politiek is voor mij de plek daarvoor.’’

Uw loopbaan in uw partij:

,,Ik ben twaalf jaar actief. Lid provinciale staten, lid CU Zorgnetwerk Tweede Kamerfractie, kandidaat Kamerlid (nr. 8 op vigerende lijst), campagneleider in Friesland bij Kamerverkiezingen, lid Permanente Campagne, campagneleider Referendum Europese Grondwet in Leeuwarden, Bestuurslid Kiesvereniging Leeuwarden.

Uw favoriete coalitiepartij:

,,Alle partijen, met uitzondering van de PVV.’’

Politieke hoogte-en dieptepunt:

,,Hoogtepunt: door collega’s gekozen tot beste statenlid en statenlid met meeste kennis. Dieptepunt: dat het tot een motie van wantrouwen moest komen in november 2013 tegen gedeputeerde Hans Konst in dossier Thialf. Dat vind ik niet leuk voor de bestuurder wie het aangaat, maar ook niet voor mezelf om te moeten doen.’’

Noem twee dingen die u de kiezer belooft:

,,Goede, bereikbare zorg, zodat mensen gemakkelijker langer thuis kunnen blijven wonen. Meer banen, ook voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.’’

Lastigste dossier:

,,Thialf. Er moet waarschijnlijk meer geld bij, terwijl wij vinden dat het al te veel geld heeft gekost. Maar een half afgebouwd stadion kan ook niet.’’

Hoeveel geld mag de provincie de komende vier jaar maximaal bijdragen aan:

– Culturele Hoofdstad: ,,Het is niet onze verwachting en bedoeling dat de provincie nog meer geld uittrekt voor de Culturele Hoofdstad dan ze nu al doet.’’

– Een universiteit in Leeuwarden: ,,Of en hoeveel provincie bijdraagt, hangt af van concrete plannen. Dat kun je niet op voorhand vastleggen.’’

– Holwerd aan Zee: idem Moet er provinciaal geld naar sociaal beleid:

,,Je moet geld spenderen aan zorg, welzijn, hulp aan asielzoekers, slachtoffers van mensenhandel etc. Wij geloven in zorg voor elkaar. Als christelijke politieke partij willen wij bondgenoot zijn van alle burgers. Ook van zwakkeren en vluchtelingen. We verschuilen ons niet achter bestuurlijke processen. Elk mens telt, dat staat voorop.’’

Als Friesland opnieuw meer windenergie moet realiseren, dan:

,,Zal mijn partij daar wel aan meewerken, mits de plannen op draagvlak kunnen rekenen, er ruimte is voor participatie en de molens worden geplaatst op basis van een tijdelijke vergunning. Locaties: IJsselmeer, Afsluitdijk en op land bij voorkeur op industrieterreinen en infrastructurele werken (langs spoorlijn etc.).’’

ChristenUnie tweets