< Partijen

50PLUS

Kandidaten:

1. Jan Waterlander

2. Pietsje Spijkstra

3. Theun Wiersma

4. Doeke de Vries

5. Cor Wijnstra

Vervolg kandidatenlijst

Website:

www.50plusfriesland.nl

Profiel lijsttrekker:

Jan Waterlander. Foto Niels Westra

Jan Waterlander. Foto Niels Westra

Wie?

Jan Waterlander, 64 jaar, Leeuwarden, samenwonend met Irma, twee volwassen zoons.

Partij:

50PLUS

Muziek:

De oudste stapper van de stad, Irish Stew

Inspirerende persoon:

Irma

Boek:

Leven met de ster, Jiri Weil

Auto:

Mazda CX5

Tv-programma:

sportuitzendingen

Hobby:

Verzamelen van bijzondere wandelstokken

Waar wilt u op de foto en waarom?

,,In mijn eigen tuin in Leeuwarden. Iedereen heeft er recht op zijn mooiste plek zo dicht mogelijk bij huis te hebben.”

Taken:

,,Geen betaalde baan meer, daarvoor diverse functies in het onderwijs, sociale zekerheid en pensioenen. Ik ben 45 jaar maatschappelijk actief, voormalig voorzitter van Sport Fryslân, nu voorzitter van Doarpswurk, lid van de PC en de sub PC van Calibris, kenniscentrum Zorg, Welzijn en Sport.”

Waarom bent u politicus?:

,,Als je ergens wat van vindt en vindt dat het anders moet en beter kan, moet je er wat aan doen en zet ik me daar voor in.”

Uw loopbaan in uw partij:

,,Ik ben ruim vier jaar lid en ben nu afdelingsvoorzitter, lijsttrekker, hoofdbestuurslid, campagneleider en lid van de programma- en kandidatencommissie.”

Uw favoriete coalitiepartij:

,,Voorkeur voor wisselende coalities op basis van inhoud, of een coalitie waarin je het verschil kunt maken. Daarin sluiten we geen partijen op voorhand uit.”

Politiek hoogte- en dieptepunt:

,,Het hoogtepunt moet komen op 18 maart en dieptepunten zijn niet noemenswaard. Dat het niet altijd gaat zoals je wilt, maakt het nog geen dieptepunt.”

Wat belooft u uw kiezers:

,,Wij zetten ‘ouderen’ op de politieke agenda en verbeteren leefbaarheid voor huidige en toekomstige ouderen (wonen, werk, koopkracht, zorg, voorzieningen, vervoer, cultuur).”

Lastigste dossier:

,,50PLUS maakt zich hard voor huidige en toekomstige ouderen. Dat is een lastig dossier, omdat maatschappelijke vraagstukken doorgaans niet vanuit dat perspectief worden benaderd.”

Hoeveel geld mag de provincie de komende vier jaar maximaal bijdragen aan:

– Culturele Hoofdstad: geen concreet antwoord.

– Een universiteit in Leeuwarden: ,,Belangrijk, maar geen geld van de provincie.”

– Holwerd aan Zee: ,,Belangrijk, maar geen geld van de provincie.”

Moet er provinciaal geld naar sociaal beleid? ,,De provincie houdt een regiefunctie in het sociaal domein en blijft, wat 50PLUS betreft, verantwoordelijk voor gemeente overstijgende zaken.”

Als Friesland opnieuw méér windenergie moet realiseren, dan:

,,Duurzaamheid in brede zin is belangrijk. Er moeten alternatieven van windenergie worden onderzocht en benut. Draagvlak is belangrijk en het meedelen in de opbrengsten door inwoners die er last van hebben. Als er toch nieuwe molens moeten komen, gaat onze voorkeur uit naar plaatsing op de Afsluitdijk.”

Tweets