Nieuws

 • Friese formatie wordt anders dan anders

  Door Erik Betten Leeuwarden | Provinciale Staten van Fryslân beginnen hun termijn aanstaande donderdag met elf fracties. Niet eerder waren de zetels zo breed verdeeld. Zowel de Partij voor de Dieren als 50Plus komen met één zetel nieuw in de Staten. Die versplintering gaat gepaard met een naar elkaar toe kruipen van de grotere partijen. Het CDA is de winnaar van de verkiezingen geworden, de partij ging van acht naar negen zetels en is nu de grootste. Tegelijk was de grootste fractie in de Friese Staten nog nooit zo klein. Voor een meerderheid in de Staten heeft het CDA dan ook drie andere partijen nodig.

 • Fjoerwurk by slotdebat Provinsjale Steateferkiezings

  DebatFjoerwurk tiisdeitejûn by it slotdebat foar de ferkiezingen foar Provinsjale Steaten. De listlûkers fan de grutste partijen krigen de kâns om yn in live tillevyzje-útstjoering har wichtigste stânpunten nochris dúdlik te meitsjen. Woansdei mei der stimd wurde, en dus wie tiisdeitejûn it ideale momint om mooglike sweefjende kiezers noch oer de streek te lûken. Underwerpen dy't oan bar kamen wienen ûnder oaren it ljipaaisykjen, it iepenbier ferfier en - nei alle gedachten - it grutste ûnderwerp fan de ferkiezings, de wynmûnen.

 • Oppassen met s.o.l.i.d.a.r.i.t.e.i.t

  Bezoeken, beloften en warme belangstelling. Politici laten zich tot de verkiezingen extra zien. Deze rubriek bericht erover. Wie is van alle provinciale politici landelijk het meest in beeld? Bureau Publistat in Amsterdam houdt dat bij door te turven hoe vaak de kandidaten worden genoemd in regionale kranten. De voorlopige winnaar is Marjolein Faber, PVV-lijsttrekker in Gelderland. Ze kwam in het nieuws vanwege een financieel lijntje met een bedrijf waar haar zoon werkt. Tussen 1 februari en 11 maart is ze 41 keer genoemd. In de top-vijftien één Fries, op een gedeelde dertiende tot vijftiende plaats: CDA-lijsttrekker Sander de Rouwe.

 • Met alle winden meewaaien

  Bezoeken, beloften en warme belangstelling. Politici laten zich tot de verkiezingen extra zien. Deze rubriek bericht erover. Slecht stijfsel? Prijsbewust plakken? Of gewoon een haastklus? Feit is dat waar de concurrentie lekker blijft hangen, de PvdA-posters aan de verkiezingsborden wapperen.

 • Jûnpraters mei Klaas Kielstra fan de VVD

  “Friezen om utens oer de hiele wrâld moatte ynset wurde as ambassadeurs foar ús provinsje”, dat sei VVD-Listlûker Klaas Kielstra yn it programma Jûnpraters. It netwurk fan Friezen wurdt no net brûkt, wylst dêr krekt in soad foardiel út te heljen is, sa fynt de Fryske liberaal. Fieder fertelt er oer syn fasinaasje foar Franklin D. Roosevelt, syn wurk as 18-jierrige militêr yn Libanon en de frustraasje dat syn partij net yn it Fryske kolleezje sit.

 • Drege VVD-kampanje nei opstappen minister Opstelten

  VVD Fryslân is tiisdei gewoan op kampanje op It Hearrenfean. It liket in dei as alle oaren, mar dochs geane de Fryske liberalen mei in hiel oar gefoel de strjitte op. Neffens Klaas Kielstra, listlûker fan de VVD yn Fryslân, koe de timing fan it opstappen fan minister Ivo Opstelten en steatssiktaris Fred Teeven net minder.

Tweets