Nieuws

  • Fjoerwurk by slotdebat Provinsjale Steateferkiezings

    DebatFjoerwurk tiisdeitejûn by it slotdebat foar de ferkiezingen foar Provinsjale Steaten. De listlûkers fan de grutste partijen krigen de kâns om yn in live tillevyzje-útstjoering har wichtigste stânpunten nochris dúdlik te meitsjen. Woansdei mei der stimd wurde, en dus wie tiisdeitejûn it ideale momint om mooglike sweefjende kiezers noch oer de streek te lûken. Underwerpen dy't oan bar kamen wienen ûnder oaren it ljipaaisykjen, it iepenbier ferfier en - nei alle gedachten - it grutste ûnderwerp fan de ferkiezings, de wynmûnen.

  • Barbaar versus gans: provinciale kwestie

    Bezoeken, beloften en warme belangstelling. Politici laten zich tot de verkiezingen extra zien. De rubriek 18maart2015 bericht erover. Wie denkt dat zekere Feyenoord-supporters in Rome barbaren zijn, moet ook eens op onze provinciebestuurders letten. Provincies gaan over ganzen, waarvan er in Nederland jaarlijks 245.000 stuks op barbaarse wijze worden gedood, meldt de Dierenbescherming. Die zal de programma’s van de politieke partijen er de komende weken nog eens op stevig op doorvlooien, in de hoop op zoveel mogelijk gansvriendelijke stemmen op 18 maart.

  • Kulturele Haadstêd omarmd door VL en CU

    Bezoeken, beloften en warme belangstelling. Politici laten zich tot de verkiezingen extra zien. De rubriek 18maart2015 bericht erover. Kulturele Haadstêd 2018, daar worstelden de afgelopen jaren vrijwel alle partijen mee – en nog. Verenigd Links/Feriene Lofts bijvoorbeeld is misprijzend over het Leeuwarder kunstenbeleid, maar zet zich bij monde van Addy Stoker af tegen al te veel zwartgalligheid over het prestigieuze evenement. Als ,,miljoenen bezoekers’’ in 2018 ,,samen zo’n 150 miljoen euro besteden’’, zegt Stoker, is dat goed nieuws voor het hoofdstedelijke werklozenleger.

Tweets