Nieuws

 • Friese formatie wordt anders dan anders

  Door Erik Betten Leeuwarden | Provinciale Staten van Fryslân beginnen hun termijn aanstaande donderdag met elf fracties. Niet eerder waren de zetels zo breed verdeeld. Zowel de Partij voor de Dieren als 50Plus komen met één zetel nieuw in de Staten. Die versplintering gaat gepaard met een naar elkaar toe kruipen van de grotere partijen. Het CDA is de winnaar van de verkiezingen geworden, de partij ging van acht naar negen zetels en is nu de grootste. Tegelijk was de grootste fractie in de Friese Staten nog nooit zo klein. Voor een meerderheid in de Staten heeft het CDA dan ook drie andere partijen nodig.

 • Fjoerwurk by slotdebat Provinsjale Steateferkiezings

  DebatFjoerwurk tiisdeitejûn by it slotdebat foar de ferkiezingen foar Provinsjale Steaten. De listlûkers fan de grutste partijen krigen de kâns om yn in live tillevyzje-útstjoering har wichtigste stânpunten nochris dúdlik te meitsjen. Woansdei mei der stimd wurde, en dus wie tiisdeitejûn it ideale momint om mooglike sweefjende kiezers noch oer de streek te lûken. Underwerpen dy't oan bar kamen wienen ûnder oaren it ljipaaisykjen, it iepenbier ferfier en - nei alle gedachten - it grutste ûnderwerp fan de ferkiezings, de wynmûnen.

 • Opnij anty-PVV-teksten op gebouwen set

  Der hat op' e nij in bekladding tsjin de PVV plakfûn. Mei in tekst op de gevel fan de boumerk Fixet yn Jobbegea roppe ûnbekenden it PVV-kandidaat-steatelid Nick Sikkenk op om op te hâlden mei syn wurk foar de partij. Sikkenk stiet op it 9e plak foar de steateferkiezings dy't kommende woansdei plakfine. De tekst is ûndertekene mei 'Fries Verzet', mar de PVV giet derfan út dat de 'Anti Fassistyske Aksje' derachter sit. De tekst is al wer fuorthelle. Earder waarden al huzen en auto's fan PVV-kandidaten bekladdere.

 • Jûnpraters mei Max Aardema fan de PVV

  Provinsjaal PVV-listlûker Max Aardema wol eins de Twadde Keamer wol yn. Dat sei hy yn it programma 'Jûnpraters' by de Omrop. Ek as dy ferkiezings al oer in heal jier wêze soene nei in fal fan it kabinet, is hy beskiber foar Den Haag. Fierder die bliken dat Aardema thús in modelspoorbaan hat, syn eigenwize tekkels mar krekt de baas is en geregeld fleant as para-motor-fleaner. En fansels dat ek hy dreamen foar Fryslân' hat....

 • PVV verkwanselde het mandaat van Sytse en Maaike

  Negen partijen kregen in 2011 een plek in Provinciale Staten. Wat beloofden ze, wat hebben ze bereikt en hoe zien ze de toekomst? Vandaag: de PVV. Erik Betten Na een campagne vol beloftes voor Sytse en Maaike – de Friese variant van de Henk en Ingrid van Geert Wilders – gaat de Partij Voor de Vrijheid met vier zetels Provinciale Staten in. Dat die beloftes ofwel allang in lopende provinciale plannen zijn verwerkt (knooppunt Joure, Friese universiteit) ofwel buiten de bevoegdheid van de provincie vallen (meer agenten op straat om boeven te vangen, geen zout meer uit Friese bodem), is voor de kiezers blijkbaar geen bezwaar.

 • AFA fiert aksje tsjin PVV

  De aksjegroep AFA-Fryslân, dat stiet foar anty-faksistyske aksje, sil de kommende tiid hurd aksjefiere tsjin de PVV. Oeral dêr't dat mooglik is wol de aksjegroep demonstrearje tsjin ferkiezingsbijienkomsten fan de PVV. Sûnt de Twadde Keamerferkiezings fan 2010 fiert de AFA al aksje tsjin de PVV. Se fine de partij rasistysk en net demokratysk.

Tweets