Nieuws

 • Friese formatie wordt anders dan anders

  Door Erik Betten Leeuwarden | Provinciale Staten van Fryslân beginnen hun termijn aanstaande donderdag met elf fracties. Niet eerder waren de zetels zo breed verdeeld. Zowel de Partij voor de Dieren als 50Plus komen met één zetel nieuw in de Staten. Die versplintering gaat gepaard met een naar elkaar toe kruipen van de grotere partijen. Het CDA is de winnaar van de verkiezingen geworden, de partij ging van acht naar negen zetels en is nu de grootste. Tegelijk was de grootste fractie in de Friese Staten nog nooit zo klein. Voor een meerderheid in de Staten heeft het CDA dan ook drie andere partijen nodig.

 • Fjoerwurk by slotdebat Provinsjale Steateferkiezings

  DebatFjoerwurk tiisdeitejûn by it slotdebat foar de ferkiezingen foar Provinsjale Steaten. De listlûkers fan de grutste partijen krigen de kâns om yn in live tillevyzje-útstjoering har wichtigste stânpunten nochris dúdlik te meitsjen. Woansdei mei der stimd wurde, en dus wie tiisdeitejûn it ideale momint om mooglike sweefjende kiezers noch oer de streek te lûken. Underwerpen dy't oan bar kamen wienen ûnder oaren it ljipaaisykjen, it iepenbier ferfier en - nei alle gedachten - it grutste ûnderwerp fan de ferkiezings, de wynmûnen.

 • Oppassen met s.o.l.i.d.a.r.i.t.e.i.t

  Bezoeken, beloften en warme belangstelling. Politici laten zich tot de verkiezingen extra zien. Deze rubriek bericht erover. Wie is van alle provinciale politici landelijk het meest in beeld? Bureau Publistat in Amsterdam houdt dat bij door te turven hoe vaak de kandidaten worden genoemd in regionale kranten. De voorlopige winnaar is Marjolein Faber, PVV-lijsttrekker in Gelderland. Ze kwam in het nieuws vanwege een financieel lijntje met een bedrijf waar haar zoon werkt. Tussen 1 februari en 11 maart is ze 41 keer genoemd. In de top-vijftien één Fries, op een gedeelde dertiende tot vijftiende plaats: CDA-lijsttrekker Sander de Rouwe.

 • De Rouwe honend over Kulturele Haadstêd

  CDA-lijsttrekker Sander de Rouwe is niet gerust op Kulturele Haadstêd 2018. Voor de massa en de economie zit er onvoldoende in, vreest hij. ,,Het moet een volksfeest worden, geen programma voor een heel klein groepje met kultuer met een grote k’’, stelde de Bolswarder politicus gisteren in een debat met PvdA-lijsttrekker Jannewietske de Vries. ,,We moeten meters maken, niet heel hoogdravend. Elke maand een handelsmissie uit een ander land halen. Er moet verdiend worden. Het is een gouden kans.’’

 • Kiezer afkerig van zoutwinning

  Bezoeken, beloften en warme belangstelling. Politici laten zich tot de verkiezingen extra zien. Deze rubriek bericht erover. Voor de statenverkiezingen zijn in heel het land stemhulpen actief, websites waar je je eigen politieke oordeel kan toetsen aan dat van partijen. Gistermiddag hadden een kleine elfduizend weetgierigen de Friese versie van DeStemVan ingevuld, onder hen ruim zeshonderd Friestaligen. De ontwerpers willen pas na de verkiezingen vertellen bij welke partij die respondenten uitkwamen.

 • Gymnasiasten fine provinsjale polityk ‘net sa konkreet’

  Provinsjale polityk is net konkreet genôch. Dy krityk komt fan learlingen fan gymnasium Beyers Naudé yn Ljouwert. Freedtemoarn wie dêr in debat tusken de listûkers fan de PvdA en it CDA, Jannewietske de Vries en Sander de Rouwe. Sy diskussearren ûnder oare oer it sosjaal lienstelsel foar studinten. De learlingen binne benaud dat se har wilens de stúdzje djip yn de skulden stekke.

Tweets