Nieuws

 • Friese formatie wordt anders dan anders

  Door Erik Betten Leeuwarden | Provinciale Staten van Fryslân beginnen hun termijn aanstaande donderdag met elf fracties. Niet eerder waren de zetels zo breed verdeeld. Zowel de Partij voor de Dieren als 50Plus komen met één zetel nieuw in de Staten. Die versplintering gaat gepaard met een naar elkaar toe kruipen van de grotere partijen. Het CDA is de winnaar van de verkiezingen geworden, de partij ging van acht naar negen zetels en is nu de grootste. Tegelijk was de grootste fractie in de Friese Staten nog nooit zo klein. Voor een meerderheid in de Staten heeft het CDA dan ook drie andere partijen nodig.

 • Fjoerwurk by slotdebat Provinsjale Steateferkiezings

  DebatFjoerwurk tiisdeitejûn by it slotdebat foar de ferkiezingen foar Provinsjale Steaten. De listlûkers fan de grutste partijen krigen de kâns om yn in live tillevyzje-útstjoering har wichtigste stânpunten nochris dúdlik te meitsjen. Woansdei mei der stimd wurde, en dus wie tiisdeitejûn it ideale momint om mooglike sweefjende kiezers noch oer de streek te lûken. Underwerpen dy't oan bar kamen wienen ûnder oaren it ljipaaisykjen, it iepenbier ferfier en - nei alle gedachten - it grutste ûnderwerp fan de ferkiezings, de wynmûnen.

 • Lytse partijen optimistysk oer elektorale kânsen

  De lytse partijen dy't yn Fryslân in goai dogge nei in sit yn provinsjale steaten, binne optimistysk. Fan 50Plus witte we noch fan de ferkiezings fan fjouwer jier lyn, doe't se der tichtby sieten. Boppedat binne der in soad tema's dy't direkt gefolgen hawwe foar senioaren, lykas de soarch en it iepenbier ferfier. De Partij voor de Dieren sjocht nei de goede útslach fan de Europeeske ferkiezings fan ferline jier. Foar de Libertarische Partij jildt dat eins alle stimmen op de partij in sinjaal binne dat der wat feroarje moat.

 • Kulturele Haadstêd omarmd door VL en CU

  Bezoeken, beloften en warme belangstelling. Politici laten zich tot de verkiezingen extra zien. De rubriek 18maart2015 bericht erover. Kulturele Haadstêd 2018, daar worstelden de afgelopen jaren vrijwel alle partijen mee – en nog. Verenigd Links/Feriene Lofts bijvoorbeeld is misprijzend over het Leeuwarder kunstenbeleid, maar zet zich bij monde van Addy Stoker af tegen al te veel zwartgalligheid over het prestigieuze evenement. Als ,,miljoenen bezoekers’’ in 2018 ,,samen zo’n 150 miljoen euro besteden’’, zegt Stoker, is dat goed nieuws voor het hoofdstedelijke werklozenleger.

Tweets