Nieuws

  • Alle kleine partijen denken iets toe te voegen

    Tien nieuwe partijen staan te popelen om het volk te vertegenwoordigen. Wat denken zij dat hun kracht is? Een aantal Friese kandidaten mogen het zeggen.

  • Fries op list DPK beskuldige

    De heechste Fries op de list fan de partij fan Hero Brinkman wurdt beskuldige fan fraude. Paul Plantinga, ûndernimmer yn Ljouwert, soe de hier net betelle hawwe fan in kantoarpân. Neffens de eigener fan dat pân, arsjitekt Gelt Glas, giet it om in bedrach fan sawat 22.000 euro. Ek oare ûndernimmers soene noch jild fan Plantinga ha moatte. Neffens Glas giet it ûndermear om in stoffearingsbedriuw en in kompjûtersaak.

Tweets