< Nieuws

Shakira-lobby nu op VN-niveau Gepubliceerd door Leeuwarder Courant op 5 maart 2015,

Bezoeken, beloften en warme belangstelling. Politici laten zich tot de verkiezingen extra zien. Deze rubriek bericht erover.

Inmiddels wordt nationaal en internationaal op bijna het allerhoogste niveau – Buitenlandse Zaken, Verenigde Naties – overlegd over de openingsact van Kulturele Haadstêd 2018. Komt Shakira naar Leeuwarden, of komt ze niet? Eduardo Pizarro Leongómez, de ambassadeur van Colombia zal het er ,,soon’’ over hebben met minister Bert Koenders, en met de Colombiaanse ambassadeur bij de VN, Maria Emma Mejía. En ook met Robert van Embden, onze ambassadeur in Bogotá.

Leongómez belooft het allemaal in een brief aan statenlid Jelle Hiemstra van de partij Friese Koers, die al een tijd achter Shakira aan zit. Hiemstra trakteerde de ambassade op een heerlijke slagroomtaart van een warme bakker uit Sneek. En dan maar hopen dat Kulturele Haadstêd Shakira wil hebben. Artistiek leider Lieven Bertels zei daarover eerder: ,,Ik ga uit van het bidbook, dat ik erg sterk vind. Ik geloof dat Shakira daar niet in stond.’’ Op kleinschalige manier bijdragen aan een schonere wereld, het kan. In Ooststellingwerf brengen GroenLinksers Gerard Floor en Siep Ykema dat in praktijk door niet alleen posters van hun eigen partij op de verkiezingsborden te plakken, maar ook die van de concurrentie. Althans: die van D66, PvdA en SP. Floor: ,,Anders rijden er vier auto’s en nu maar een. Dat scheelt toch.’’

Officieel stemmen mag pas als je 18 bent. Om jongeren alvast een beetje te laten oefenen, organiseren sommige scholen hun eigen verkiezingen. Piter Jelles !mpulse in Kollum bijvoorbeeld. Doorgaans met hoge opkomst. ,,Het doel is om leerlingen te betrekken bij de Provinciale Statenverkiezingen een week later. Alle leerlingen zullen die dag gaan stemmen’’, meldt docent Gernand Stockmann.