< Nieuws

Duiken, rekenen en fietsen Gepubliceerd door Leeuwarder Courant op 13 maart 2015,

Bezoeken, beloften en warme belangstelling. Politici laten zich tot de verkiezingen extra zien. Deze rubriek bericht erover.

De D66-fractie in de Leeuwarder gemeenteraad wil graag opheldering over de elfde faculteit van University Campus Fryslân, en dan vooral over het benodigde en beschikbare geld. Fractievoorzitter Hilde Tjeerdema kreeg ambtelijk te verstaan dat de provincie hier ,,pas na de verkiezingen’’ van komende woensdag over wil spreken. Tjeerdema wil nu een lijst van onderwerpen die vanwege ,,vermeende electorale motieven’’ achter de verkiezingsdag worden geschoven. Het is een kat naar PvdA-coryfee Jannewietske de Vries.

Het CDA heeft sinds kort een broertje dood aan hoge provinciale opcenten op de motorrijtuigenbelasting. Friesland heeft het niveau opgetrokken tot 95 procent van het plafond, dat door het Rijk is bepaald. Campagneleider Friso Douwstra beveelt nu een app (wegenbelasting.cda.frl) aan om voor te rekenen hoeveel de motorrijtuigbezitter minder kwijt zou zijn als de christen-democraten het alleen voor het zeggen hadden. Dat scheelt 30 procent, de applicatie kan er met behulp van een kenteken het verschil in euro’s bij zoeken. Even zonder computer: de auto wegdoen scheelt 100 procent, hoe groot en zwaar hij ook was.

Wie van het voorjaar wil genieten en dat op politiek relevante wijze, kan vanmiddag toeslaan in Wier. Daar houdt de Fietsersbond een politieke fietstocht over de Gernierswei, die in de ogen van ‘zachte’ weggebruiker Hieke Joostema een rijwielpad verdient. Men treft er ook kandidaten van diverse partijen aan om een praatje mee te maken over fietsen in het buitengebied. De tocht begint om drie uur.