< Nieuws

Kulturele Haadstêd omarmd door VL en CU Gepubliceerd door Leeuwarder Courant op 24 februari 2015,

Bezoeken, beloften en warme belangstelling. Politici laten zich tot de verkiezingen extra zien. De rubriek 18maart2015 bericht erover.

Kulturele Haadstêd 2018, daar worstelden de afgelopen jaren vrijwel alle partijen mee – en nog.

Verenigd Links/Feriene Lofts bijvoorbeeld is misprijzend over het Leeuwarder kunstenbeleid, maar zet zich bij monde van Addy Stoker af tegen al te veel zwartgalligheid over het prestigieuze evenement. Als ,,miljoenen bezoekers’’ in 2018 ,,samen zo’n 150 miljoen euro besteden’’, zegt Stoker, is dat goed nieuws voor het hoofdstedelijke werklozenleger.

In Stokers vroegere politieke thuis, de ChristenUnie, was de houding jegens KH lange tijd ambivalent. Nu gloort de hoop. ,,Kunst en cultuur hebben we van God gekregen, en kunnen we gebruiken om Hem te eren’’, timmert lijsttrekker Anja Haga aan de weg. Vrijdagavond worden door gelijkgezinden plannen gesmeed tijdens een ,,uitdrukkelijk geen politieke avond’’ in de Blokhuispoort.

Het is een unieke kans, vindt de de afdeling Friesland van de Partij voor de Dieren zelf. Nog nooit was een algemene ledenvergadering openbaar, en nu, nu er verkiezingen aankomen, is dat nog steeds zo, maar wordt er aan die besloten vergadering ook een publiek deel geplakt.

Nogmaals: ,,Een unieke kans om kennis te maken met leden en ideeën.’’

Zaterdag is het zover, vanaf kwart over drie, in Hotel Van der Valk in Hurdegaryp. Lijsttrekker Rinie van der Zanden is present, evenals de nummer twee van de waterschapslijst, Frank van Genne.