< Nieuws

Alle kleine partijen denken iets toe te voegen Gepubliceerd door Friesch Dagblad op 12 september 2012,

Tien nieuwe partijen staan te popelen om het volk te vertegenwoordigen.
Wat denken zij dat hun kracht is? Een aantal Friese kandidaten mogen het zeggen.

Door Goos Bies en Pieter Atsma.

Sible Brandsma, SOPN (nr. 42), Joure:

,,De Soeverein Onafhankelijke Pioners Nederland wil zaken aan het licht brengen die nu niet in de openbaarheid komen. Neem de alternatieve geneeswijzen. Dat wordt vanwege gevestigde belangen tegengewerkt. Wij zeggen, belicht ze allemaal, probeer ze allemaal en de beste geneeswijze komt wel bovendrijven. Ook de farmaceutische industrie willen we aanpakken. Straks worden er weer veel scholieren ingeënt, en halen ouderen een griepprik. Is dat omdat het nodig is, of omdat er een vaccin moet worden verkocht? Het gaat ons erom de mensen wakker te schudden en ze te wijzen op wat nu buiten beeld blijft.”

Dirk Tuithof, Nederland Lokaal (nr. 2), Bontebok:

,,Wij willen als bruggenhoofd fungeren tussen de lokale partijen zoals Gemeentebelangen in de gemeenteraad en de Tweede Kamer. In principe zijn wij de grootste van Nederland. Van de negenduizend raadsleden zijn er 3400 van lokale partijen. Vertaald naar de Kamer zijn dat veertig zetels, maar dat is natuurlijk een utopie. Ons speerpunt is de verspilling te stoppen, daar denken we nog een slag te kunnen maken, we hebben heel wat concrete voorbeelden. Neem de probleemgezinnen. Daar zijn er honderdduizend van in Nederland, en die blijken een ton per jaar aan hulpverlening te kosten. Omgerekend betekent dit dat er twee professionals fulltime met zo’n gezin bezig zijn. Dat is natuurlijk niet zo, maar wij zeggen: we zetten fulltime één hulpverlener op zo’n gezin. Dan heb je al vijf miljard per jaar bespaard.”

Sujatha de Poel, Libertarische partij (nr. 5), Gerkesklooster:

,,Inderdaad, er zijn al zoveel partijen. Maar ze zijn allemaal met hetzelfde onderwerp bezig: het verschuiven van de stoelen op het dek van de Titanic. Al die partijen willen meer belasting, meer overheid, meer regels. Wij willen juist méér vrijheid voor ondernemers, zorg en onderwijs. Wil de VVD ook minder regels? Precies, het verschil is dat anderen dat roepen, maar niet doen. Ik heb dertig jaar in het buitenland gewerkt, in India, Nepal, Turkije en de laatste keer in Syrië. Mensen zijn daar veel vrijer dan de media hier willen doen geloven. Ik heb me nooit onveilig gevoeld in Syrië. Mensen hebben daar elkaar nodig om de staat niet een welvaartsstaat is. Hier in Nederland bepalen de leningen van de bank het leven van de mensen.”

Harry Lamberts, 50PLUS (nr. 9), Leeuwarden:

,,Ik ben zelf zestig en nog werkzaam als manager in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Om me heen zie ik dat veel vijftigplussers door omstandigheden niet meer werken. De meeste andere partijen hebben daar niet specifiek aandacht voor, daar maken wij ons druk om. Een ander speerpunt zijn de inkomens van mensen boven de 65. AOW wordt niet meer geïndexeerd, AOW’ers krijgen geen vakantietoeslag meer, de pensioenen dalen hard en de premies gaan omhoog. In de debatten wordt daar met geen woord over gesproken. Wij willen de ouderen en de pensioenen terug op de politieke agenda.”

Paul Plantinga, Democratisch Politiek Keerpunt (nr. 21), Leeuwarden:

,,Wij willen een kleinere overheid die direct in haar eigen vet snijdt. Er kan fors worden bezuinigd op bestuurslagen bij overheden en in de zorg en het onderwijs. De andere partijen zijn bestuurspartijen, die elkaar continu baantjes toeschuiven. Wat het verschil is tussen ons en de PVV? Meneer Wilders verkoopt sprookjes. Nederland kán niet zonder de euro. Wij pleiten voor een splitsing van de euro in een noordelijke en een zuidelijke variant. Zo kunnen we de handelsverdragen in stand houden. Helemaal uit de euro stappen, zoals Wilders wil, zou desastreus zijn voor Nederland. We zijn immers economisch de poort van Europa. Bovendien zijn wij, in tegenstelling tot andere kleine partijen, geen one-issuepartij. Misschien zijn we niet op ieder punt in ons programma de allersterkste van de partijen, maar over de hele linie is dit programma wel het zuiverst. Bovendien is ons programma doorgerekend door het Centraal Planbureau. Overigens kan dat CPB wat ons betreft wel per direct worden afgeschaft.”

Peter Hendriksen, Partij voor Mens en Spirit (nr. 7), Drachten:

,,De Partij voor Mens en Spirt baseert zich op universele menselijke waarden. Zo maken we ook onze keuzes. Als je bijvoorbeeld veel meer inzet op de preventie van ziekten, kunnen de zorgkosten een stuk omlaag. Hier besparen wij zo’n 15 procent van de totale zorgkosten. Ook willen wij van de ABN Amro, die nu nog in handen van de staat is, een coöperatieve bank maken. In die visie daalt de staatsschuld met driehonderd miljard euro. Dat is namelijk de grootte van de schulden die de bank heeft. Die schulden vervallen dan.”